1. CZYM SĄ COOKIES

Pliki cookies zwane po polsku Ciasteczkami stanowią pliki tekstowe. Powstają one w sposób automatyczny za pomocą przeglądarek internetowych w momencie odwiedzania i korzystania ze stron internetowych. Są one wysyłane przez stronę internetową i zapisywane na urządzeniu użytkownika. Dane uzyskiwane za pomocą pliku cookies są odczytywane tylko za pomocą strony, która stworzyła plik cookie. Strona internetowa nie ma dostępu do plików cookies, których sama nie stworzyła i do których nie został udzielony dostęp. Większy zakres informacji opisujący jej dane techniczne można uzyskać Tutaj

2. CEL STOSOWANIA COOKIES

Jest to powód dla którego na stronie zostały umieszczone pliki cookies. Najlepszym sposobem na zrozumienie jakie cookies są używane na stronie internetowej, jest kontakt z osoba odpowiedzialną za założenie tej strony internetowej.

Do najczęstszych powodów dla których są umieszczane na stronie zaliczamy:
1) Techniczne – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,występują na większości stron internetowych, umożliwiają
a) „Zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień, np. czy zapoznali się z polityką cookies
b) Personalizację interfejsu Użytkownika, np. języka strony, tego czy strona powinna być wyświetlona w formie przystępnej dla komputera/telefonu komórkowego.W przypadku sklepów internetowych cookies techniczne pozwalają na zapamiętaniu zawartości „koszyka” lub automatycznego logowania się do konta przez użytkownika.

2) Analityczne – w celu polepszenia świadczonych usług i działania strony internetowej, poprzez:
a) Pozyskiwanie danych analitycznych, na podstawie których tworzone są statystyki np. na podstawie dokonywanych czynności na stronie, lokacji z której dokonywane jest wejście na stronę, urządzenia wykorzystywanego do odwiedzania strony
b) Zbieranie informacji o ilości wejść na stronę
c) Zbieranie informacji dotyczących miejsca z którego najczęściej wchodzą na stronę użytkownicy
d) Zbieranie informacji na jakie części stron najczęściej korzysta użytkownik e)Zbieranie informacji jak długo użytkownicy korzystają ze stron

3) Marketingowe – Polegają na korzystaniu z serwerów reklamowych innych firm bądź wysyłaniu pozyskanych danych do innych serwisów w celu profilowania użytkowników strony w celu określenia grupy docelowej osób korzystających ze strony i na tej podstawie wyświetlaniu tej grupie reklam właściciela strony internetowej.

Jeżeli do używania ciasteczek wykorzystywana jest pomoc innych usługodawców bądź dane są wysyłane do innych administratorów danych. np. Facebook piksel, bądź Google Analytics) Należy umieścić informacje o ich istnieniu. Sposób ich działania musi zostać opisany w sposób ogólny do kogo są wysyłane dane, na czym polegają i wskazania strony internetowej na której jest opisany schemat działania tych ciasteczek np. w przypadku Google Analytics jest to https://support.google.com/analytics/answer/6004245 w przypadku facebook piksel jest to: https://plpl.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content . Przykładem informacji o podmiotach trzecich jest „w celach marketingowych korzystamy z usług firmy Facebook, tj. Facebook Piksel. Usługa polega na kierowaniu reklamy do użytkowników, którzy już byli na naszej stronie
internetowej, a także na analizowaniu grupy docelowej naszych usług umożliwiając kierowanie naszych reklam do naszych potencjalnych klientów. Dokładne informacje o sposobie działania Facebook Piksel można znaleźć na poniższej stronie: Facebook Piksel”

Cel i sposób korzystania z cookies powinien być opisany w sposób zrozumiały dla przeciętnego użytkownika, im dokładniej zostanie opisany schemat działania konkretnego ciasteczka tym mniejsze ryzyko wystąpienia problemów ze strony użytkownika.

JAK DOSTOSOWAĆ STRONĘ

Szanowni Państwo, strony powinny być ustawione tak, aby cookies analityczne i marketingowe nie działały dopóki użytkownik nie wyrazi na nie zgody.

JAK WYPEŁNIĆ DOKUMENT?

Na żółto zaznaczono miejsca, które należy uzupełnić zgodnie z poniższymi wytycznymi – po uzupełnieniu brakujących miejsc bardzo proszę o usunięcie koloru – kolor ten jest tylko po to, aby zwrócić Państwa uwagę.

1) Tytuł: „Czym jest plik Cookie/Ciasteczka?” należy wpisać adres strony internetowej adres strony internetowej na której znajdują się pliki cookies np. http://twojstartup.pl/

2) Tytuł: „Kto jest administratorem państwa danych?” prosimy o umieszczenie odpowiednio informacji dotyczących telefonu kontaktowego Beneficjenta, jego adresu e-mail, imię i nazwisko Beneficjenta oraz nazwę jego zorganizowanej części przedsiębiorstwa

3) Tytuł: „Cel Stosowania plików cookies przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUp” W celu precyzyjnego opisania celu i rodzajów plików cookies, zalecamy kontakt z osobą odpowiedzialną za stworzenie Państwa strony internetowej. Proszę uzyskać informację, jakie cookies na Państwa stronie są wykorzystywane oraz w jaki sposób one działają. Jeżeli korzystają Państwo z wielu plików cookies to zalecamy pogrupowanie ich ze względu na powód ich wykorzystywania np. cookies techniczne (dla celów działania strony) analityczne (w celu analizy zbieranych danych i tworzenia statystyk) marketingowe ( w celu promowania i reklamowania strony). Podany we wzorze opis cookies technicznych proszę potraktować jako przykład. Niepotrzebne dla Państwa cookies proszę usunąć.

UWAGA! Jeśli wykorzystują Państwo cookies techniczne, proszę o pozostawienie fragmentu „ich działanie jest oparte na słusznym interesie przedsiębiorcy” W odniesieniu do cookies marketingowych Jeżeli Państwo nie korzystacie z usług innych firm w zakresie cookies to proszę usunąć poniższy fragment dotyczący korzystania z usług firmy trzeciej. Jeśli korzystają Państwo z takich usług, prosimy o umieszczenie nazwy firmy która uzyskuje dane za pomocą cookies oraz programu/usługi/ciasteczka które jest wykorzystywane w celu wykonania usługi (np. Firm Google tj. Google Analytics).

4) Tytuł „Rodzaj zbieranych danych” Proszę uzyskać od osoby odpowiedzialnej za tworzenie strony informację, jakie dane są zbierane za pomocą cookies. Jeśli dane te są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika, proszę pozostawić fragment pod myślnikami. Jeśli nie są to dane anonimowe proszę o usunięcie tego zwrotu.

5) Tytuł „Jakie dane wysyłamy innym podmiotom?” Jeżeli wykorzystujecie Państwo pliki cookies firm zewnętrznych (np. Facebook, Google Analytics) to proszę wskazać, jakie dane uzyskują te podmioty. Jeżeli Państwo nie przesyłają danych innym firmom, proszę zamiast tego pozostawić
wariant II (oczywiście po dokonaniu wyboru odpowiedniego wariantu należy usunąć słowa „Wariant I” i „wariant II”

6) Tytuł „Sposób wycofania zgody” – w tym miejscu należy wskazać informacje w jakich celach korzystacie Państwo z plików cookies np. marketingowych, analitycznych.( Nie jest potrzebna zgoda na cookies techniczne, potrzebne do działania strony i świadczenia usług dlatego ich tutaj Prosimy nie wpisywać). Nadto, proszę zapewnić możliwość wycofania zgody przez użytkownika na powyższe cele. Np poprzez umieszczenie krzyżyka do zaznaczenia/odznaczenia.

7) Tytuł „Pozostałe informacje związane z procesem przetwarzania danych” w żółtym miejscu powinien znaleźć się link do obowiązku informacyjnego

Dodatkowe wyjaśnienia

3. KATEGORIE DANYCH

Najlepszym sposobem na zrozumienie jakie dane są uzyskiwane za pomocą cookies na stronie internetowej, jest kontakt z osoba odpowiedzialną za założenie tej strony internetowej/cookies.

Przy opisywaniu kategorii danych przetwarzanych przez cookies, Przez kategorie danych danych należy rozumieć e wszelkie informacje które uzyskiwane są przez stronę internetową od użytkownika, np. adres IP, czas przebywania na stronie, lokacje z których dokonane jest wejście na stronę, czas przebywania na strone, urządzenie z którego dokonywane jest otworzenie strony internetowej, dokonane decyzje.

5. SPOSÓB WYCOFANIA ZGODY

Użytkownik musi zostać poinformowany o sposobach wycofania zgody na przetwarzanie ciasteczek. Informacja może zostać przekazana poprzez: Wskazanie stron internetowych oficjalnych stron przeglądarek internetowych informujących o sposobie usuwania i blokowania ciasteczek

Ponadto polityka ciasteczek musi zawierać możliwość wycofania zgody. Może to być dokonane przez umieszczenie okienka w którym zaznacza się krzyżykiem wolę wycofania zgody

6. DODATKOWE INFORMACJE

Użytkownik musi być poinformowany o skutkach nieużywania ciasteczek w postaci niepełnej/niepoprawnej działalności strony. Nie ma obowiązku wskazywania w sposób szczegółowy w jaki sposób będzie się objawiać niepoprawne działanie strony Muszą zostać podane informacje kontaktowe z serwisem/ osobą odpowiedzialną za działanie strony tj. Beneficjentem

7. JAK INFORMOWAĆ O POLITYCE COOKIES?

Użytkownik musi zostać poinformowany o stosowaniu przez stronę internetową z cookies w chwili wejścia na stronę. Przykładową formą jest umieszczenie małego wyskakującego okienka dołu strony z informacją „Nasza strona internetowa wykorzystuję pliki cookies, jeżeli nie wyraża Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych, należy opuścić stronę lub włączyć odpowiednie filtry za pomocą przeglądarki internetowej/aplikacji. Informujemy że na stronie internetowej wykorzystywane są cookies w celach ……..” Obok tekstu powinna występować opcja „zgadzam się” i „więcej informacji” kierujące na stronę polityki cookies.

Przetwarzanie cookies nie musi być uwarunkowane od wciśnięcia przez użytkownika „zgadzam się” jednakże dopóki nie wciśnie tego przycisku, okienko musi pojawiać się na każdej stronie.